Skip links

Corporate Info

Zakat

Pengenalan

CIDB Holdings Sdn Bhd (CIDBH) adalah sebuah anak syarikat milik penuh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB Malaysia). CIDBH merupakan pelaksana strategik bagi CIDB Malaysia untuk memenuhi peranannya sebagai sebuah badan kawal selia, dan penjaga Industri Pembinaan Malaysia.

CIDBH telah dilantik sebagai panel rasmi ejen kutipan zakat perniagaan dibawah Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Pusat Pungutan Zakat – MAIWP untuk melaksanakan kerja-kerja mengutip dan mengumpul Zakat daripada syarikat yang berdaftar dan/atau berurusan dengan CIDBH.

Sasaran Pembayar Zakat

  • Individu (pendapatan)
  • Organisasi / Syarikat

Kenapa Pilih Kami?

KAMI adalah Panel RASMI kutipan zakat

KAMI akan membantu pihak pembayar zakat untuk mendapat pulangan semula sebanyak 3/8 dari jumlah bayaran mengikut terma dan syarat. (Wakalah)

KAMI akan membantu tunjuk ajar dengan memberikan Garispanduan dan SOP agihan bagi pembayar zakat yang hendak salurkan sendiri sumbangan.

✓ Bagi Tahun 2019 KAMI adalah TOP 10 (Bulanan) bagi pengutip zakat .

Jenis-jenis Zakat Perniagaan

  • Perdagangan / Peruncitan
  • Perkhidmatan
  • Penternakan
  • Perlombongan
  • Perladangan
  • Perkilangan

Kalkulator Kiraan Zakat?

LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (LZS)
PUSAT PUNGUTAN ZAKAT (PPZ-MAIWP)

Diiktiraf Oleh

Flyers

MUAT TURUN FLYERS

Hubungi KAMI

03 4042 880

Encik Mohamad Nasrullah bin Md Sam
nasrullah@cidbh.com.my

Puan Noor Ellina binti Jaafar
ellina@cibdh.com.my

Encik Isfarudin bin Markum
isfarudin@cidbh.com.my